• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch

Donderdagavond 29 december heeft een geladen tanker in de afvaart de stuw van Grave geraakt en door de stuw heen gegaan. Als gevolg van de kapotgevaren stuw is het water tussen Sluis Sambeek en Sluis Grave zo'n drie meter gezakt. De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave en op het Maas-Waalkanaal tussen de sluizen Heumen en Weurt is in beide richtingen gestremd.

2 januari is gestart met het pompen van water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal.

8 Januari is Sluis Weurt weer beperkt gaan schutten.

12 januari Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke breuksteendam benedenstrooms bij stuw Grave.

13 januari Rijkswaterstaat en de nv De Scheepvaart zijn tot overeenstemming gekomen om de sluizen in het Albertkanaal in België ook op zondag te bedienen. Het Albertkanaal is de omvaarroute voor de grotere beroepsvaart die door de stremming van de Maas moet omvaren. De 6 sluizen worden tijdelijk op zondag tussen 06.00 en 18.00 uur bediend.

24 januari 2017 De scheepvaart op de Maas is vanmiddag volledig hervat.
De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is 24 januari, vanaf 15.00 uur, weer volledig mogelijk. Op dat moment bereiken de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal een gelijk niveau, zodat de keersluis Heumen geopend kan worden en ook het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal weer wordt opgestart.

Opheffing restricties voor de scheepvaart.
Er geldt dan geen maximale diepgang voor schepen meer. Ook de snelheidsbeperking van 10 km/h wordt opgeheven. Nautische details voor hervatting van de scheepvaart zijn gedeeld met de scheepvaartbranche.

Tijdelijke breuksteendam
De bouw van de tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave is gisteren afgerond. Met deze dam heeft Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek hersteld.